MK YAzılım Paketleri

Ve Siz Müşterilerimize Özel Çözümlerimiz.

El Terminali Otomasyonu


MK Elterminali Otomasyonu, Muhasebe programları kullanıcılarının sektörel ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Kullanımı oldukça pratiktir. Stoklarınızı daha etkin bir şekilde kontrol etmenizi sağlar. Satış personelinizin etkinliğini arttırır. İşlemlerinizdeki hataları, zaman ve para kaybını ortadan kaldırır. PDA Cihazları ile sipariş toplama ve sıcak satış işlemlerinizin her aşamasında otomasyonun güvenilirliğini ve rahatlığını yaşarsınız. Kablosuz iletişim (wireless) veya GPRS yolu ile online veri transferi yapabilirsiniz. MK Elterminali Otomasyonu Sipariş, İrsaliye, Fatura, Depolar Arası Sevkiyat, Tahsilat, Stok Sayımı, Cari Ekstre Takibi, Plasiyer Root Takibi ve Muhasebe Entegrasyonu bölümlerinden oluşur.

Sipariş

    Siparis (Satış Açma) Plasiyerlerinizin topladığı siparişler Muhasebe programlarınınSipariş Modülüne Satış Açma Fişi olarak aktarılır.

     Sipariş (Satış Kapama) Muhasebe programlarının Sipariş Modülünde açık olan siparişlerin Satış Kapaması yapılır. Sipariş Modülüne Satış Kapama Fişi olarak aktarılır

     Sipariş Alış Açma Elterminalinden satın alma amacı ile hazırlanan siparişler Muhasebe programlarının Sipariş Modülüne Alış Açma Fişi olarak aktarılır.

     Sipariş Alış Kapama Muhasebe programlarının Sipariş Modülündeki Alış Açma Fişlerinin alış kapaması yapılır. Sipariş Modülüne Alış Kapama Fişi olarak aktarılır.

İrsaliye

        İrsaliye(Satış) Elterminalinden İrsaliye düzenlemek için kullanılır. Muhasebe programlarının İrsaliye Modülüne Satış Fişi olarak aktarılır. Düzenlenen irsaliyenin dökümü alınabilir.(Araç içi yazıcılar dahil.)

      İrsaliye(Alış)   Elterminalinden İrsaliye düzenlemek için kullanılır. Muhasebe programlarının İrsaliye ModülüneAlış Fişi olarak aktarılır.

Fatura

      Fatura(Satış) Elterminalinden Fatura düzenlemek için kullanılır. Muhasebe programlarının Fatura ModülüneSatış Fişi olarak aktarılır. Düzenlenen faturanın dökümü alınabilir.(Araç içi yazıcılar dahil.)

      Fatura(Alış) Elterminalinden Fatura düzenlemek için kullanılır. Muhasebe programlarının Fatura ModülüneAlış Fişi olarak aktarılır.

Depo Takibi

      Depo Fişi(Satış) Elterminali ile depolar arası hareket için kullanılır. Muhasebe programlarının Stok ModülüneDepo Fişi olarak aktarılır.

      Depo Fişi(Alış) Elterminali ile depolar arası hareket için kullanılır. Muhasebe programlarının Stok ModülüneDepo Fişi olarak aktarılır.

Sayım

      Stok Sayımı Elterminali ile Stok Sayımı yapmak için kullanılır. Muhasebe programlarınınStok ModülüneSayım Fişi olarak aktarılır.

Tahsilat

      Nakit Tahsilat Elterminali ile nakit tahsilat yapmak için kullanılır. Muhasebe programlarının Kasa Modülüne Mahsup Fişi olarak aktarılır.

      Kredi Kartı Tahsilatı Elterminali ile kredi kartı tahsilatı yapmak için kullanılır. Muhasebe programlarının Banka Modülüne Mahsup Fişi olarak aktarılır.

       Çek-Senet Tahsilatı Elterminali ile Çek-Senet tahsilatı yapmak için kullanılır. Muhasebe programlarının Çek-Senet Modülüne Giriş Fişi olarak aktarılır.

 


Programlarımız hakkında bilgi için sizi arayalım

Copyright   © 2015